Thứ Tư, 26/6/2024
Cùng suy ngẫm
Thứ Ba, 3/2/2015 9:57'(GMT+7)

Khi đảng viên đi trước...

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Làng tôi vinh dự nhận danh hiệu “Làng văn hóa tiêu biểu” đúng dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng. Lễ đón giản dị nhưng ấm cúng và thắm đượm tình làng. Trong buổi lễ, bà con nhắc nhiều đến sự gương mẫu của những đảng viên trong làng. Các đảng viên đã tiên phong hiến đất mở rộng đường, tích cực đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, giáo dục con em chấp hành pháp luật… Chính sự gương mẫu trong đạo đức lối sống, trong tác phong hằng ngày của các đồng chí đảng viên trong làng đã là điều kiện tiên quyết để làng tôi trở thành làng văn hóa tiêu biểu của vùng.

Tại lễ đón nhận danh hiệu “Làng văn hóa tiêu biểu”, đồng chí Bí thư Chi bộ làng đã nhắc lại sự kiện 46 năm về trước, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Ðảng (3-2-1969), trên trang nhất Báo Nhân Dân, với bút danh T.L, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân". Bài viết được mở đầu với hai câu mang tính khẳng định: “Nhân dân ta thường nói “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta”. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, bài báo đó vẫn còn nguyên tính thời sự trong công tác xây dựng Đảng và phát triển trường tồn của đất nước ta nói chung và làng xã ta nói riêng.

Nghe đồng chí Bí thư Chi bộ làng phát biểu, tôi lại nhớ đến những địa phương, cơ quan, doanh nghiệp mà mình đã từng đến công tác. Quả thực, ở đâu mà cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong cả lời nói và việc làm, lo trước quần chúng, hưởng sau quần chúng thì ở đó có sự đoàn kết nhất trí cao, đời sống của quần chúng nhân dân được cải thiện.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam-Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng thể hiện ở chính cương đường lối đúng đắn và sáng tạo, ở mối liên hệ mật thiết gắn bó với nhân dân, ở tính tiên phong gương mẫu của hàng triệu đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng có sức lôi cuốn, đoàn kết các tầng lớp nhân dân hành động cách mạng. Vì lẽ đó, rèn luyện tính tiên phong, gương mẫu cho mỗi Đảng viên cũng như cho mỗi tổ chức cơ sở Đảng là một trong những yêu cầu rất cơ bản của công tác xây dựng Đảng.

Tất nhiên, trong giai đoạn hiện nay, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên phải khác với các giai đoạn trước đây. Nếu như trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, người đảng viên chân chính phải đi trước quần chúng, sẵn sàng vào sống ra chết để tiêu diệt quân thù, thì bây giờ trên mặt trận xây dựng kinh tế, người cộng sản chân chính phải biết đi trước quần chúng nhân dân trong việc học tập tiếp thu chính sách mới, khoa học kỹ thuật mới để góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, người cộng sản chân chính phải đi đầu trong việc tiếp thu kiến thức quân sự, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Sự hy sinh và sự vững vàng của người đảng viên thời nay phải chăng là ở quá trình điều tiết quyền lợi cá nhân phù hợp với lao động và trí tuệ của mình bỏ ra, không tranh công cướp việc của người khác, không tranh giành chức tước, không lợi dụng những kẽ hở trong quản lý để tạo ra “lợi ích nhóm”, thu vén cho bản thân và gia đình mình.

Đảng viên đi trước, thời nay, ngoài sản xuất, công tác, học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu… tùy theo cương vị và trách nhiệm của mình... còn phải tiên phong trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Thái độ “mũ ni che tai”, né tránh để yên thân... không phải là thái độ đúng của người đảng viên.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, vừa là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vừa là nhiệm vụ tất yếu khách quan của mỗi người cộng sản. Không hoàn thành tốt được nhiệm vụ đó, danh hiệu đảng viên chắc chắn sẽ không thể tồn tại trong lòng nhân dân. Mặt khác, nếu đảng viên đã đi trước rồi mà còn một bộ phận trong làng nước chưa theo sau thì cũng cần có những hình thức, biện pháp vận động thích hợp để bà con đồng thuận, noi gương, tạo thành sức mạnh tổng hợp cùng thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng quê hương, đất nước./.

Đỗ Phú Thọ (QĐND)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất