• Phát huy vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần xây dựng phát triển triển Thanh Hóa

  Phát huy vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần xây dựng phát triển triển Thanh Hóa

  (TG) - Trong các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) là một thành tố đóng vai trò quan trọng góp phần mở rộng khả năng phát hiện và khai thác có hiệu quả các nguồn lực, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế của địa phương.

 • Thu hút trí thức kiều bào để xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

  Thu hút trí thức kiều bào để xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

  (TG) - Trong thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các kế hoạch hành động triển khai thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố với các đề tài, dự án, phần việc cụ thể.

 • Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

  Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

  Sáng 17/4, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của hơn 400 đại biểu.  

 • Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: Thống nhất chỉ một đầu mối

  Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: Thống nhất chỉ một đầu mối

  (TG) - Hiện nay, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) ở Việt Nam được thực hiện theo Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Tại các văn bản này, đã phân công rõ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm cho 3 Bộ, ngành quản lý trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm; đồng thời, phân cấp mạnh mẽ giữa Trung ương và chính quyền địa phương các cấp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

 • Việt Nam đạt 100 triệu người: Cơ hội và thách thức cần giải quyết

  Việt Nam đạt 100 triệu người: Cơ hội và thách thức cần giải quyết

  Khi dân số đạt mốc 100 triệu người sẽ là cơ hội lớn để Việt Nam có thể nâng tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực, tuy nhiên, đi kèm với đó cũng là không ít thách thức.

 • Phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

  Phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài

  (TG) - Để đạt mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025 và trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, Việt Nam cần nhanh chóng tiếp thu các tinh hoa công nghệ của nhân loại, phát huy cao nhất nguồn lực trí tuệ của toàn dân tộc, trong đó có đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).

 • Trí tuệ nhân tạo - Thách thức của thời đại mới

  Trí tuệ nhân tạo - Thách thức của thời đại mới

  Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng chứng minh là một xu hướng không thể đảo ngược của thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều cảnh báo được đưa ra về các mối nguy hiểm đến từ AI nói riêng và công nghệ cao nói chung, trong đó có sự gia tăng về số lượng, mức độ tinh vi của các hành vi phạm tội trên không gian mạng.

 • Khơi thông nguồn đầu tư, thúc đẩy vai trò của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  Khơi thông nguồn đầu tư, thúc đẩy vai trò của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  Khoa học và công nghệ đã có những bước phát triển nhanh chóng, đóng vai trò trực tiếp và quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đã khẳng định, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng với phát triển nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030.  

 • Bàn về giá trị hiếu học của người Việt

  Bàn về giá trị hiếu học của người Việt

  (TG) - Xét về mặt tích cực, hiếu học là một nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam nhanh chóng hội nhập quốc tế, kịp thời đón nhận những tiến bộ về khoa học - kỹ thuật tân tiến của thế giới, chiếm lĩnh đỉnh cao về trí tuệ của nhân loại.

 • Hành trình 40 năm tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

  Hành trình 40 năm tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

  Trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong thời đại Hồ Chí Minh, trí thức nước nhà không ngừng phấn đấu, hy sinh, hăng hái tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 • Phát huy vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Phát huy vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  (TG) - Sự phát triển nhanh chóng của các tổ chức KH&CN ngoài công lập trực thuộc LHHVN đã nâng cao vai trò của LHHVN trong việc tập hợp đoàn kết trí thức KH&CN phục vụ mục tiêu CNH, HĐH đất nước. Các tổ chức KH&CN này được đánh giá là nhân tố mới ở Việt Nam trong công tác tham gia xã hội hóa các hoạt động KH&CN, GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

 • Việt Nam nỗ lực làm sạch các dòng sông, bảo vệ 'mạch nguồn' sự sống

  Việt Nam nỗ lực làm sạch các dòng sông, bảo vệ 'mạch nguồn' sự sống

  Để bảo đảm an ninh toàn nguồn nước, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi người cần thay đổi càng sớm càng tốt trong nhận thức và hành động về khai thác, sử dụng và quản lý hiệu quả tài nguyên nước.

 • Nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

  Nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

  (TG) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bậc đào tạo đại học ở nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, phát triển trong bối cảnh mới bên cạnh những điều kiện thuận lợi thì giáo dục đại học (GDĐH) cũng đứng trước những khó khăn, thách thức cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu mà thực tiễn đất nước đang đặt ra.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức và những gợi mở hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức và những gợi mở hiện nay

  (TG) - Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhìn lại cuộc đời nhà trí thức cách mạng kiệt xuất Hồ Chí Minh, cũng như tư tưởng và phép ứng xử của Hồ Chí Minh với trí thức là việc làm cần thiết, để có thể đúc rút từ đó những gợi mở hữu ích nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay.

 • Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): cập nhật thực tiễn, tháo gỡ điểm nghẽn

  Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): cập nhật thực tiễn, tháo gỡ điểm nghẽn

  (TG) - Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 9/1/2023 tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, có hiệu lực từ 1/1/2024. Đây là một bước hoàn thiện hành lang pháp lý, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc đang đặt ra cho ngành Y tế hiện nay.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất