• Bộ Giáo dục Đào tạo lấy ý kiến về quy hoạch cơ sở giáo dục cho người khuyết tật

  Bộ Giáo dục Đào tạo lấy ý kiến về quy hoạch cơ sở giáo dục cho người khuyết tật

  Theo Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đặc biệt quốc gia, hiện cả nước có 14 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, 25 trường giáo dục chuyên biệt cấp tỉnh, 23 trường chuyên biệt cấp huyện.

 • Đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới

  Đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 • Hà Nội yêu cầu các trường không chèn dạy liên kết vào giờ chính khóa

  Hà Nội yêu cầu các trường không chèn dạy liên kết vào giờ chính khóa

  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường không được chèn giờ học liên kết vào giờ học chính khóa nếu lớp học không đủ 100% học sinh tự nguyện đăng ký tham gia.

 • Ngành Giáo dục tăng cường phối hợp công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

  Ngành Giáo dục tăng cường phối hợp công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

  (TG) - Qua 5 năm triển khai, Chương trình phối hợp công tác số 3485/CTPH-BGDĐTBNN về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2018-2023 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chương trình) đã thu được những kết quả đáng khích lệ.

 • Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tự chủ đại học

  Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tự chủ đại học

  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non. Theo đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học theo phân cấp quản lý, thực hiện tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình trong hoạt động chuyên môn, học thuật.

 • Phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  (TG) - Muốn phát triển giáo dục một cách toàn diện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, một trong những điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất là phải chú trọng đến phát triển kinh tế -  xã hội. Thực hiện tốt công tác dân tộc chính là để góp phần phát triển giáo dục.

 • Khuyến học, khuyến tài góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà

  Khuyến học, khuyến tài góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà

  (TG) - Cách đây 15 năm, ngày 16/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1277/QĐ-TTg lấy ngày 2/10 hằng năm là Ngày Khuyến học Việt Nam. Nhân dịp này, Tạp chí Tuyên giáo phỏng vấn GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam về những thành tựu và công tác khuyến tài, khuyến học góp phần nâng cao dân trí thời gian qua. 

 • Bài 2: Chuyển đổi số bằng cách làm bài bản

  Bài 2: Chuyển đổi số bằng cách làm bài bản

  (TG) - Chuyển đổi số ở Yên Bái là câu chuyện về sự kiên trì, từng bước đưa chuyển đổi số từ nhận thức chuyển thành hành động. Yên Bái đã chọn cách làm mới, đặc trưng riêng, lựa chọn việc dễ làm trước, việc khó làm sau; lựa chọn làm chuyển đổi số “song song từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên”, luôn nhất quán phương châm “Chuyển đổi số phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển”.

 • Người vùng cao trở thành "công dân số"

  Người vùng cao trở thành "công dân số"

  (TG) - Sau 2  năm thực hiện “tổng tiến công” về chuyển đổi số, Yên Bái- một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn đã vươn lên mạnh mẽ trở thành điển hình cả nước về triển khai chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Kết thúc năm 2022, Yên Bái vươn lên vị trí 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 25 bậc so với xếp hạng năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số. Yên Bái tự tin về đích sớm so với mục tiêu nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 • Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

  Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

  (TG) - Năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục vừa phải tiếp tục khắc phục những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đồng thời nỗ lực củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo (GD-ĐT). Đặc biệt, đây là thời điểm thực hiện đánh giá việc triển khai chủ trương của Đảng đối với lĩnh vực GD-ĐT được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

 • Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Diện bao phủ tăng, quyền lợi hưởng ngày càng được mở rộng

  Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Diện bao phủ tăng, quyền lợi hưởng ngày càng được mở rộng

  (TG) - Học sinh, sinh viên (HSSV) là chủ nhân tương lai của đất nước, chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số nước ta. Việc thực hiện bao phủ 100% HSSV tham gia BHYT là một nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng vững chắc hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân. Với ý nghĩa đó, những năm qua, chính sách BHYT HSSV đã được triển khai hiệu quả, thể hiện không chỉ ở diện bao phủ tăng mà quyền lợi hưởng BHYT của các em cũng ngày càng được đảm bảo. 

 • Phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập

  Phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập

  (TG) - Muốn có một xã hội học tập đúng nghĩa thì không thể coi nhẹ yếu tố gia đình học tập, dòng họ học tập. Xây dựng gia đình và phát triển văn hóa trong từng gia đình, từng dòng họ cũng chính là để xây dựng được về “chất” một xã hội học tập - yếu tố có vai trò cốt lõi trong quá trình phát triển và thịnh vượng của quốc gia - dân tộc.

 • Nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục tiểu học

  Nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục tiểu học

  (TG) - Năm học 2023 - 2024 đã chính thức bắt đầu, năm học mới chắc chắn sẽ mang đến những thay đổi quan trọng về chính sách đối với giáo dục tiểu học, ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh và phụ huynh đòi hỏi toàn ngành giáo dục phải có những giải pháp phù hợp.

 • 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nền giáo dục Lai Châu đã có những bước tiến vững chắc

  10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nền giáo dục Lai Châu đã có những bước tiến vững chắc

  (TG) - Sau 10 năm thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chất lượng giáo dục và đào tạo Lai Châu đã chuyển biến mạnh mẽ góp phần quan trọng vào nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 • Thí sinh lưu ý nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17 giờ ngày 8/9

  Thí sinh lưu ý nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17 giờ ngày 8/9

  Ở thời điểm này, công tác tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2023 đã gần về đích. Thí sinh trúng tuyển lưu ý xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hạn chót là 17 giờ ngày 8/9. Mốc thời gian này đã được lùi 2 ngày so với kế hoạch tuyển sinh ban đầu (ngày 6/9), do Bộ tăng thời gian lọc ảo để xét tuyển.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất