Thứ Năm, 20/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 29/3/2023 14:30'(GMT+7)

Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang: Tăng cường nắm bắt, quản lý thông tin trên mạng xã hội góp phần ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan; thành viên Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; cộng tác viên dư luận xã hội tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn cấp huyện và tương đương.

Trong quý I, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác DLXH, đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 07-ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, củng cố, kiện toàn bộ máy, mạng lưới cộng tác viên; tăng cường, chú trọng đổi mới, phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, phản ánh, phản hồi, dự báo, định hướng DLXH.

Lực lượng cộng tác viên DLXH các cấp được quan tâm củng cố và phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ. Công tác nắm bắt DLXH có nhiều đổi mới, nhất là việc ứng dụng và tận dụng tốt Internet, mạng xã hội trong hoạt động, tạo lập thêm nhiều kênh để nắm bắt, tiếp thu phản ánh của DLXH.

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, đến nay, công tác phối hợp đã được các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị tăng cường, chủ động hơn. Cơ chế giải quyết, phản hồi DLXH cũng có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng, bài bản, thực chất.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác thăm dò, điều tra DLXH tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành triển khai 1 cuộc điều tra, khảo sát DLXH, đồng thời, hỗ trợ Ban Tuyên giáo Trung ương 1 cuộc khảo sát, điều tra trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động BCĐ 35 các cấp tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, qua đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện khá tốt; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao. Công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên không gian mạng được tăng cường hơn, tổ chức thực hiện bài bản, hiệu quả hơn. BCĐ 35, Nhóm chuyên gia và lực lượng nòng cốt các cấp hoạt động đi vào nề nếp, từng bước nâng cao chất lượng, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.
Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái chia sẻ mô hình người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với Nhân dân được trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của thị xã

Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái chia sẻ mô hình người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với Nhân dân được trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của thị xã

Bên cạnh đó, hội nghị còn nhận được 08 ý kiến chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, đề xuất, kiến nghị, và làm rõ thêm công tác DLXH, các hoạt động của BCĐ 35 tại các địa phương, đơn vị, ngành.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Thành Sĩ đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tục triển khai thực hiện tốt công tác DLXH, đặc biệt là Đề án 07- ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham mưu cấp uỷ tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nắm bắt, phản ánh, dự báo, định hướng DLXH theo hướng bám sát tình hình thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đặc biệt là trên Internet, mạng xã hội, qua đó góp phần ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020, của Ban Bí thư.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đảm bảo nghiêm túc, chất lượng.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội… Tham mưu tổ chức phát động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học về “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”…

Nguyễn Lam

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất