Thứ Hai, 24/6/2024
Cùng suy ngẫm
Thứ Ba, 22/11/2016 22:4'(GMT+7)

Cơ quan nhà nước cần tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn chính được giao

(Hình minh họa)

(Hình minh họa)

Vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) là yêu cầu hết sức cấp thiết. Đã có nhiều đề án, kế hoạch được đưa ra và một số đang được áp dụng trong thực tế nhưng hiệu quả đạt được chưa như mong muốn, chưa tương xứng với những kỳ vọng, mục tiêu đặt ra.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, CBCC còn thấp như do thiếu cơ chế, thể chế rõ ràng, hiệu quả; sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan dẫn đến sự đùn đẩy nhiệm vụ và trách nhiệm; chế độ đãi ngộ chưa tương xứng với đóng góp của CBCC; trình độ chuyên môn của nhiều CBCC chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; tiêu cực, cục bộ, chèn ép người tài... Tuy nhiên, có một nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến tình trạng này nhưng ít được đề cập. Đó là không ít cơ quan hành chính nhà nước, đội ngũ CBCC nhiều nơi, nhiều lúc còn quá chú trọng đến hoạt động đoàn thể, nhất là cả những hoạt động không thiết thực mà chưa tập trung vào công việc chính của cơ quan, đơn vị cũng như bản thân từng CBCC.

Có ý kiến nêu kết quả điều tra thú vị là có những cơ quan hành chính nhà nước đặt công tác đoàn thể, xã hội là trọng tâm, phương hướng chính của đơn vị mình và hoạt động đoàn thể luôn chiếm trên 50% thời gian làm việc, hoạt động của các cơ quan này, nhất là tổ chức các cuộc hội họp. Trong khi đó, nhiệm vụ chính của các cơ quan nhà nước là hoạt động hành chính phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đây là kết quả nghiên cứu độc lập, chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng nhưng nó cũng nói lên rất nhiều điều và không ít người cho rằng hiện tượng này không còn là hiếm trong thực tế hiện nay. Bởi vì, mỗi CBCC trong cơ quan nhà nước thông thường tham gia nhiều tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công... Ngoài ra, theo đặc thù có thể tham gia các tổ chức, hội khác như Cựu chiến binh, Công chứng viên, Luật gia... và nếu trong một tháng các tổ chức này họp một lần vào giờ hành chính sẽ chiếm rất nhiều thời gian, chưa nói đến việc CBCC phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tham gia hội họp, học tập quán triệt về nhiều vấn đề khác ngay trong giờ hành chính.

Có thể nói rằng, hoạt động đoàn thể, xã hội trong các cơ quan hành chính và đối với từng CBCC có vai trò quan trọng nhưng cần đặt trong tổng thể chung hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, với nhiệm vụ chính là hoạt động phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Do vậy, phải đặt hoạt động chuyên môn là trước hết, có ý nghĩa quyết định, các hoạt động khác phải thứ yếu, thời gian phải ít hơn nhiều lần so với hoạt động chuyên môn. Nếu dành thời gian, tập trung quá nhiều cho các hoạt động đoàn thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và bản thân của mỗi CBCC.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần xem xét lại cách thức, thời gian hoạt động đoàn thể như thế nào là hợp lý. Theo chúng tôi, cần giảm bớt thời gian hoạt động đoàn thể mang tính hình thức, nhất là hội họp không cần thiết để tập trung vào hoạt động chuyên môn chính được giao. Bên cạnh đó, cần có biện pháp sử dụng hiệu quả thời gian làm việc ở các cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân./.

Vĩnh Linh


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất