• Từ ngày 1/4/2023 sẽ khóa 1 chiều với những SIM điện thoại không chuẩn hóa thông tin

  Từ ngày 1/4/2023 sẽ khóa 1 chiều với những SIM điện thoại không chuẩn hóa thông tin

  Thông tin từ Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, tính đến hết ngày 30/3 đã có hơn 1,99 triệu thuê bao được chuẩn hoá thông tin trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn khoảng 1,8 triệu thuê bao chưa được chuẩn hóa thông tin. Số lượng thuê bao chưa cập nhật thông tin để chuẩn hóa này sẽ bị khóa SIM 1 chiều từ ngày 1/4/2023.  

 • Phú Yên: Tiếp tục xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

  Phú Yên: Tiếp tục xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

  (TG) - Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các địa phương, đơn vị ở Phú Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

 • Kinh nghiệm từ mô hình tổ chức, sáp nhập, hợp nhất cơ quan báo chí địa phương

  Kinh nghiệm từ mô hình tổ chức, sáp nhập, hợp nhất cơ quan báo chí địa phương

  (TG) - Từ kinh nghiệm của Quảng Ninh, Bình Phước… đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các cơ quan báo chí cấp tỉnh, có thể đúc rút một số kinh nghiệm bước đầu trong việc đổi mới mô hình tổ chức, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương.

 • Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh mới

  Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh mới

  (TG) - "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Công tác lãnh đạo và quản lý văn hóa không chỉ đòi hỏi có phẩm chất chính trị mà còn phải có trình độ chuyên môn, am hiểu đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, có tầm nhìn sâu rộng, có khả năng vận động và thuyết phục các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa. 

 • Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ động viện đội Becamex Bình Dương

  Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ động viện đội Becamex Bình Dương

  (TG) - Nhằm động viên khích lệ tinh thần Ban huấn luyện và các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương (B.BD) trước các vòng đấu tiếp theo tại Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia (V.League) năm 2023 và Cúp Quốc gia 2023, chiều ngày 28/3, tại Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi gặp gỡ Ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ Câu lạc bộ B.BD.

 • Phát huy vai trò của bí thư Đoàn cấp xã trong công tác đoàn ở Bình Phước

  Phát huy vai trò của bí thư Đoàn cấp xã trong công tác đoàn ở Bình Phước

  (TG) - Đoàn cấp xã là Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn - nơi trực tiếp và có vai trò vô cùng quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp đến với ĐVTN, là cầu nối quan trọng nhất, là cái nôi đoàn kết, tập hợp, quy tụ thanh niên ở cơ sở vào tổ chức đoàn.

 • Trà Vinh chú trọng xây dựng, phát triển nền văn hoá, văn học nghệ thuật cách mạng

  Trà Vinh chú trọng xây dựng, phát triển nền văn hoá, văn học nghệ thuật cách mạng

  (TG) - Trà Vinh  chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần làm cho văn hóa, con người Việt Nam, con người Trà Vinh thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

 • Bồi đắp bản lĩnh, văn hóa ứng xử thanh lịch của nghệ sĩ

  Bồi đắp bản lĩnh, văn hóa ứng xử thanh lịch của nghệ sĩ

  Nghệ thuật phải hướng đến số đông quần chúng, vì lợi ích chung của cộng đồng; không thể mượn danh nghệ thuật, uy tín của nghệ sĩ để vụ lợi. Mỗi nghệ sĩ cần vượt qua giới hạn chật hẹp của cuộc sống cá nhân, suy nghĩ về các vấn đề lớn của vận nước, về những phận người để có những tác phẩm xứng tầm với niềm tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân

 • Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương: Xung kích, sáng tạo trong tham gia xây dựng, phát triển đất nước

  Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương: Xung kích, sáng tạo trong tham gia xây dựng, phát triển đất nước

  (TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị tương lai đó”. Điều đó khẳng định thanh niên chính là rường cột của đất nước, có vai trò to lớn đối với vận mệnh quốc gia, dân tộc.

 • Hà Giang: Phát triển du lịch cộng đồng hiệu quả, bền vững

  Hà Giang: Phát triển du lịch cộng đồng hiệu quả, bền vững

  Với những thuận lợi về cảnh quan thiên nhiên, tính nguyên sơ, bản sắc văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội, được bảo tồn lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của dân tộc khu vực miền núi, Hà Giang đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch, bước đầu hình thành một số điểm du lịch cộng đồng tiềm năng.  

 • Phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

  Phát triển văn hóa vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

  Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với nhiều sắc thái văn hóa vùng, miền rất phong phú và độc đáo, trong đó có văn hóa vùng dân tộc thiểu số. Đây là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi cần có những chính sách đặc thù để khai thông nguồn lực văn hóa vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững.

 • Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

  Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

  Được xem như Cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, Đề cương về văn hóa Việt Nam không chỉ kiến tạo xây dựng nền văn hóa mới, mà còn thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ theo phương châm phàm những gì phản dân tộc, phản khoa học, phản đại chúng đều phải đấu tranh. Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam tiếp tục rọi sáng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong tình hình hiện nay.

 • Thủ đoạn lợi dụng ChatGPT để lan truyền tin sai sự thật

  Thủ đoạn lợi dụng ChatGPT để lan truyền tin sai sự thật

  Là một phần mềm thảo luận trực tuyến mới đi vào hoạt động nhưng ChatGPT lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Lợi dụng điều này, một số đối tượng chống phá, phản động đã khai thác những hạn chế của ChatGPT để biến thành phương tiện lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Ðây là một thủ đoạn mới cần kịp thời nhận diện, ngăn chặn, góp phần bảo đảm sự lành mạnh trên môi trường mạng và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

 • Hà Nội gặp mặt hơn 100 gia đình văn hóa tiêu biểu

  Hà Nội gặp mặt hơn 100 gia đình văn hóa tiêu biểu

  Ngày 17/3, trên 100 gia đình văn hóa tiêu biểu của thành phố Hà Nội đã gặp mặt, giao lưu để cùng nhau lan tỏa các giá trị tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng dân cư vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 • Nhiếp ảnh Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước

  Nhiếp ảnh Việt Nam - 70 năm đồng hành cùng đất nước

  Với đặc trưng là loại hình nghệ thuật đặc biệt chép sử bằng hình ảnh - nhiếp ảnh đã, đang là một trong những công cụ tuyên truyền đắc lực, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam đã để lại một kho sử bằng ảnh quý giá, đầy tự hào về chặng đường đấu tranh giành độc lập và đổi mới đi lên của đất nước.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất