• Quản lý phim trên mạng: Gạn đục khơi trong, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”

  Quản lý phim trên mạng: Gạn đục khơi trong, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”

  (TG) - Cùng với những nội dung trong Luật Điện ảnh sửa đổi năm 2022, nhiều quy định mới có hiệu lực từ đầu năm 2023 đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ, giúp cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ để quản lý chặt chẽ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

 • Yên Bái bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc

  Yên Bái bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc

  (TG) - Để bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, Yên Bái đã khôi phục một số lễ hội và ngành nghề thủ công truyền thống, cùng với đó là sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Khơ Mú; dân tộc Xa Phó; hát Sình ca dân tộc Cao Lan; phục dựng, bảo tồn các lễ hội dân gian truyền thống, các phong tục tập quán...

 • Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng: Chuyển đổi số báo chí phải bắt đầu từ thay đổi tư duy

  Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng: Chuyển đổi số báo chí phải bắt đầu từ thay đổi tư duy

  Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu với báo chí.  

 • Tư duy trong xây dựng công trình văn hóa

  Tư duy trong xây dựng công trình văn hóa

  Một nền văn hóa phát triển luôn kế thừa những giá trị tốt đẹp từ quá khứ và không ngừng sáng tạo những giá trị mới phù hợp thời đại. Mặc dù những cái mới xuất hiện không phải lúc nào cũng được chấp nhận ngay, thậm chí còn bị phản đối, nhưng với tinh thần cởi mở, đón nhận cái mới một cách chọn lọc thì việc phát triển văn hóa dân tộc sẽ như một dòng chảy luôn được khai thông nguồn mạch.

 • Mặt tích cực và mặt trái của AI đối với báo chí

  Mặt tích cực và mặt trái của AI đối với báo chí

  Công nghệ phát triển như vũ bão trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp báo chí có thêm công cụ tác nghiệp, thực hiện chức năng thông tin đồng thời cũng đặt ra những áp lực cạnh tranh gay gắt. Cùng với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực truyền thông, nghề báo đang bước sang giai đoạn chuyển đổi số mới, tác động đến mọi mặt từ nội dung đến thương hiệu, đạo đức, kinh doanh và thói quen lao động.

 • Yên Bái nỗ lực triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

  Yên Bái nỗ lực triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

  (TG) - Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06)  của Chính phủ được triển khai với mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số, tức mọi thủ tục hành chính, giao dịch tài chính được cải cách, đơn giản hóa và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân. Hiện nay, người dân tỉnh Yên Bái đã bắt đầu được thụ hưởng những lợi ích từ đề án này đem lại.

 • Lấy công chúng làm trung tâm trong phát triển báo chí hiện đại

  Lấy công chúng làm trung tâm trong phát triển báo chí hiện đại

  (TG) - Trong bất cứ bối cảnh nào, mục đích quan trọng nhất của những người làm báo chí cách mạng vẫn phải là vì con người, vì công chúng. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, báo chí số - báo chí hiện đại lại càng phải thấm nhuần và thực hiện cho được mục đích lớn lao đó. 

 • Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan báo chí ở Việt Nam hiện nay

  Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan báo chí ở Việt Nam hiện nay

  (TG) - Báo chí là một lĩnh vực quan trọng, nhờ khả năng tác động mạnh mẽ, rộng lớn và nhanh chóng vào toàn bộ đời sống xã hội nên báo chí có sức ảnh hưởng to lớn đến tư tưởng, tinh thần và đạo đức của quần chúng. Nhà báo là chủ thể của hoạt động báo chí. Vì vậy, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan báo chí phải đi đầu, nêu gương trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân.

 • Đảm bảo hỗ trợ cho người hiến máu tình nguyện

  Đảm bảo hỗ trợ cho người hiến máu tình nguyện

  Ngày 14/6 hàng năm được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chọn làm Ngày Thế giới dành cho người hiến máu (Ngày Quốc tế người hiến máu, Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu).

 • Sự phân hoá của văn học, nghệ thuật và vai trò mới của lý luận, phê bình nghệ thuật

  Sự phân hoá của văn học, nghệ thuật và vai trò mới của lý luận, phê bình nghệ thuật

  (TG) - Nhìn vào lịch sử văn học nghệ thuật hiện đại ở Việt Nam, sự xuất hiện của nghệ thuật đại chúng là một tiến trình đặc biệt của văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường; đòi hỏi cần có một tiếp cận tổng thể để nhận diện những đổi mới của văn học nghệ thuật, đồng thời có một định vị mới cho lý luận phê bình trong đời sống văn học nghệ thuật ngày nay. 

 • Bàn về “liên văn hóa” từ 3 nguyên tắc: dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa

  Bàn về “liên văn hóa” từ 3 nguyên tắc: dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa

  (TG) - Với bất kỳ dân tộc nào, trong bối cảnh mở cửa hội nhập đều phải đối mặt với sự xâm lăng văn hóa. Như một quy luật, chỉ có sức mạnh văn hóa nội sinh mới có thể tạo ra một sức đề kháng đủ mạnh để chống lại sự xâm lăng này. Văn hóa bản địa càng mạnh sẽ biến hại thành lợi, sẽ đồng hóa ngược lại văn hóa ngoại sinh, biến nó thành cái của mình.  

 • Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa qua việc xây dựng và thực thi chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa qua việc xây dựng và thực thi chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay

  (TG) - Chính sách xã hội là bộ phận của hệ thống chính sách phát triển quốc gia về mọi mặt của đời sống xã hội; được cụ thể hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng và được đặt trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, đồng thời thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng.

 • Bình Phước tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người

  Bình Phước tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người

  (TG) - Bình Phước được biết đến trong lịch sử với nhiều địa danh và dấu mốc quan trọng, làm nên những chiến công vang dội trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bình Phước hôm nay là một đô thị trẻ, năng động đang trên đà phát triển thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

 • Những chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 11 về công tác phụ nữ

  Những chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 11 về công tác phụ nữ

  (TG) - Là tỉnh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, Tây Ninh có dân số khoảng 1,2 triệu người, trong đó, tỷ lệ nữ khoảng 585.000 người (chiếm gần 50% dân số tỉnh), với khoảng 5.000 phụ nữ người dân tộc thiểu số; 78.603 đoàn viên, hội viên nữ theo tôn giáo; có 14.816 đảng viên nữ (tính đến ngày 31/12/2022, chiếm 37,95%).

 • Khai mạc Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ XI

  Khai mạc Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ XI

  Tối 5/6, "Hành trình Đỏ toàn quốc lần thứ XI năm 2023, Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất Bạc Liêu", đã khai mạc tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bạc Liêu, phường 1, thành phố Bạc Liêu. Sự kiện do Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bạc Liêu tổ chức.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất