• Văn hóa và con người

  Văn hóa và con người

  (TG) - Văn hóa có sứ mệnh vẻ vang là đào luyện những con người Việt Nam với 7 đặc tính cơ bản như đã nêu trong Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Ngược lại, chính con người đang biến những điều căn cốt ấy thành hiện thực cuộc sống, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để đồng hành cùng kinh tế, chính trị, xã hội thúc đẩy đất nước phát triển bền vững.

 • Hiệu quả và kinh nghiệm từ các chiến dịch truyền thông tiêm vacccine phòng COVID-19

  Hiệu quả và kinh nghiệm từ các chiến dịch truyền thông tiêm vacccine phòng COVID-19

  (TG) - Nhìn chung, truyền thông về tiêm chủng đã bám sát các xu hướng tâm lý người dân, khuyến cáo người dân chủ động, ủng hộ, tích cực tham gia tiêm chủng; cập nhật liên tục thông tin về các vaccine được tiêm chủng tại Việt Nam, hướng dẫn theo dõi sức khỏe và phản ứng sau tiêm chủng; xử lý các khủng hoảng truyền thông và thông tin sai lệch về tiêm vaccine.

 • Quản lý thông điệp về dân tộc thiểu số trên Báo Lào Cai dành cho đồng bào các dân tộc

  Quản lý thông điệp về dân tộc thiểu số trên Báo Lào Cai dành cho đồng bào các dân tộc

  (TG) -Thời gian vừa qua, thông điệp về dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được xem là chủ đề không thể thiếu trong các ấn phẩm, các sản phẩm của báo  Lào Cai. Đây là kênh quan trọng phản ánh toàn diện về đời sống kinh tế văn hóa xã hội bản chất văn hóa của đồng bào các DTTS đến cộng đồng 54 dân tộc trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Nội dung bài viết được rút trích trong khảo sát bằng phương pháp thống kê, phân tích nội dung báo chí thực hiện trên 87 số báo (tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022) với tổng số 914 tin, bài và 1.168 ảnh trong tin bài trên báo Lào Cai dành cho đồng bào các dân tộc.   

 • Sự kiện dân số đạt mốc 8 tỷ người: Kêu gọi sự chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu

  Sự kiện dân số đạt mốc 8 tỷ người: Kêu gọi sự chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu

  Theo Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới năm 2022 do Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc công bố, ngày 15/11, dân số thế giới đạt 8 tỷ người. Đây là thời khắc vui mừng nhưng cũng là lời kêu gọi toàn nhân loại cùng tìm kiếm giải pháp để giải quyết những thách thức toàn cầu đang phải đối mặt.

 • Bộ Nội vụ: Tinh giản biên chế phải đúng đối tượng, áp dụng đúng chế độ

  Bộ Nội vụ: Tinh giản biên chế phải đúng đối tượng, áp dụng đúng chế độ

  Có một số bộ, ngành, địa phương tinh giản biên chế chưa đúng đối tượng nên Bộ Nội vụ yêu cầu phải báo cáo, giải trình và đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp này.

 • Khai mạc Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V

  Khai mạc Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V

  Tối 15/11, tại Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V, Hà Nội – 2022 với sự tham dự của đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế, cùng các nghệ sỹ, các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế.  

 • Xử lí hài hòa các mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế, truyền thống và hiện đại trong quá trình tư duy sáng tạo

  Xử lí hài hòa các mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế, truyền thống và hiện đại trong quá trình tư duy sáng tạo

  Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc có một nền văn hóa riêng độc đáo, làm thế nào để vừa giữ gìn, phát huy được sắc thái văn hóa riêng của từng dân tộc, vừa đạt được sự thống nhất hài hòa trong tổng thể văn hóa chung của quốc gia là vấn đề hết sức khó khăn và phức tạp, đòi hỏi không chỉ trình độ nhận thức lí luận, trình độ am hiểu văn hóa mà còn đòi hỏi khả năng quản lí và hoạt động thực tiễn cao.

 • Hơn 20.300 cây gậy trắng được trao tặng cho người khiếm thị

  Hơn 20.300 cây gậy trắng được trao tặng cho người khiếm thị

  (TG) - Cho đến nay, đã có hơn 20.300 cây gậy trắng được trao tặng cho người mù tại 55 tỉnh, thành phố và một số nhóm người mù sinh hoạt tại các Câu lạc bộ, tổ massage trên địa bàn Hà Nội.

 • Giữ gìn bản sắc văn hóa trong lĩnh vực du lịch

  Giữ gìn bản sắc văn hóa trong lĩnh vực du lịch

  Xây dựng các sản phẩm hấp dẫn, độc đáo là đòi hỏi tất yếu của ngành du lịch để thu hút du khách. Tuy nhiên gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều những khu du lịch trong nước vay mượn, sao chép các đặc trưng văn hóa nước ngoài, thậm chí tạo dựng những bản sao không gian kiến trúc, biểu tượng văn hóa của các nước khác với quy mô lớn, nguy cơ khiến văn hóa bản địa trở nên lu mờ, thậm chí yếu thế trước văn hóa ngoại lai.

 • Dân số thế giới đạt 8 tỷ người: Tập trung khai phá tiềm năng vô hạn

  Dân số thế giới đạt 8 tỷ người: Tập trung khai phá tiềm năng vô hạn

  Theo Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới năm 2022 do Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc công bố, ngày hôm nay (15/11) dân số thế giới đạt 8 tỷ người.

 • Những vấn đề đặt ra trong phát huy vai trò, giá trị của văn hóa ở địa phương

  Những vấn đề đặt ra trong phát huy vai trò, giá trị của văn hóa ở địa phương

  (TG) - Do các yếu tố đa dạng về tự nhiên, tộc người và truyền thống lịch sử, nên Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và văn hoá, với các sắc thái địa phương, vùng miền và tộc người phong phú. Việc nhận diện giá trị và phát huy vai trò của văn hoá ở mỗi địa phương là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước hiện nay.

 • Kỹ năng lao động của lực lượng lao động Việt Nam

  Kỹ năng lao động của lực lượng lao động Việt Nam

  (TG) - Trong bối cảnh cuộc cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng phát triển kinh tế xã hội bền vững, bao trùm gắn với tăng trưởng xanh trên thế giới, dẫn đến gia tăng các công việc năng suất, thâm dụng tri thức và tạo giá trị gia tăng cao đòi hỏi lực lượng lao động có chất lượng, trình độ kỹ năng cao đang trở thành tất yếu.

 • Khơi dậy năng lực nội sinh của dân tộc nhằm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Khơi dậy năng lực nội sinh của dân tộc nhằm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  (TG) - Nhận thức sâu sắc được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, Đảng đã lãnh đạo xây dựng và phát huy sức mạnh của nền văn hóa và con người Việt Nam để đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển đất nước nhanh, bền vững.

 • Phát huy nội lực văn hóa để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Phát huy nội lực văn hóa để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  (TG) - Nội lực văn hoá dân tộc vừa bao trùm bản sắc văn hóa vừa bao hàm bản lĩnh văn hóa dân tộc. Đây là nền tảng chủ yếu để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là “bộ lọc” các giá trị văn hóa ngoại nhập, chống lại những tác động phi văn hoá, phản văn hoá trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

 • Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm

  Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm

  Tỉnh Bình Thuận hiện có 4 di sản văn hóa được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hai trong số đó là di sản văn hóa của đồng bào Chăm. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Chăm luôn được quan tâm đã góp phần làm phong phú, đa dạng nền văn hóa của tỉnh Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung, thúc đẩy hoạt động du lịch địa phương.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất