• Cần sự bứt phá để sân khấu tìm được chỗ đứng vững vàng trong đời sống

  Cần sự bứt phá để sân khấu tìm được chỗ đứng vững vàng trong đời sống

  Sau hai năm "ngủ đông" bởi đại dịch COVID-19, hoạt động sân khấu trở nên sôi nổi với các liên hoan, hội diễn được tổ chức liên tục. Nhiều đơn vị nghệ thuật đầu tư công phu dựng vở diễn mới, xây dựng kịch mục phong phú nhằm tìm lại khán giả. Dù bức tranh tổng thể có vẻ sôi động nhưng nếu quan sát kỹ, không khó thấy vẫn còn đó những khó khăn tồn đọng bấy lâu chưa được giải quyết, đòi hỏi cần có một sự bứt phá ngoạn mục để sân khấu tìm được chỗ đứng vững vàng trong đời sống hiện nay.

 • Chuyển đổi số báo chí truyền thông ở Việt Nam hiện nay

  Chuyển đổi số báo chí truyền thông ở Việt Nam hiện nay

  (TG) - Chuyển đổi số báo chí ở Việt Nam nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước. 

 • Xã hội hóa thể dục thể thao tại Bình Dương: Kết quả và giải pháp

  Xã hội hóa thể dục thể thao tại Bình Dương: Kết quả và giải pháp

  (TG) - Ở Bình Dương, trong thời gian qua, vấn đề xã hội hóa trong đầu tư các thiết chế văn hóa và thể thao đã đạt được một số thành tựu. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy hiệu quả của xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn trong những năm tới, tỉnh Bình Dương xác định đẩy mạnh đổi mới phương thức quản lý nhà nước về thể dục thể thao, chuyển một phần công việc của nhà nước cho nhân dân và các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội thực hiện. 

 • Kon Tum: Đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững

  Kon Tum: Đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững

  (TG) - Sau 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các địa phương, đơn vị các cấp, các cơ quan báo chí của tỉnh Kon Tum đã thực hiện hàng ngàn buổi tuyên truyền trực tiếp, hàng trăm hội nghị, hàng trăm tin, bài và hàng ngàn tờ rơi, pa nô, áp pích để cung cấp kiến thức, thông tin, tuyên truyền về chủ đương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về khoa học, kỹ thuật; về gương điển hình, mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, tiên tiến, hiệu quả cho hàng ngàn lượt đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào trên địa bàn toàn tỉnh.

 • Hình tượng Hồ Chí Minh trong thơ Xuân Diệu

  Hình tượng Hồ Chí Minh trong thơ Xuân Diệu

  Xuân Diệu là một trong những nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới sớm giác ngộ cách mạng, nguyện dùng ngòi bút phục vụ cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc. Đến với cách mạng bằng sự hăm hở, nhiệt tình của một thi nhân rất mực yêu nước, tất yếu Xuân Diệu cũng đến với đề tài Hồ Chí Minh như một lẽ tự nhiên. Trong mấy chục năm cầm bút chuyên nghiệp, Xuân Diệu đã sáng tác nhiều bài thơ về Bác.

 • Ứng xử thiếu văn minh trên môi trường mạng

  Ứng xử thiếu văn minh trên môi trường mạng

  Theo khảo sát được công bố mới đây của Microsoft, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có chỉ số văn minh (DCI) thấp trên không gian mạng. Mặc dù có nhiều ý kiến chưa đồng tình với đánh giá này, tuy nhiên nếu nhìn vào một số vụ việc gần đây không thể không lo ngại về tình trạng ứng xử thiếu văn minh của một bộ phận người sử dụng mạng xã hội trong nước hiện nay.

 • Xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang: Quyết tâm không nợ tiêu chí

  Xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang: Quyết tâm không nợ tiêu chí

  (TG) - Theo đánh giá của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Tuyên Quang hầu hết các xã nằm trong lộ trình về đích NTM trong giai đoạn 2021 - 2025 là các xã có xuất phát điểm thấp, trong khi mức độ yêu cầu đạt chuẩn đòi hỏi cao hơn rất nhiều. Các địa phương đang dồn lực, quyết tâm không nợ đọng tiêu chí để về đích đúng hẹn.

 • Quản lý chặt chẽ việc phân phối những sản phẩm văn hóa xuyên biên giới

  Quản lý chặt chẽ việc phân phối những sản phẩm văn hóa xuyên biên giới

  Tại họp báo thường kỳ tháng 8, chiều tối 8/8, đại diện các cục, vụ, đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông tin về các nội dung liên quan đến quản lý các sản phẩm thông qua nền tảng xuyên biên giới, cũng như việc xử lý các vi phạm trên môi trường mạng...

 • Nỗ lực bảo tồn các công viên địa chất

  Nỗ lực bảo tồn các công viên địa chất

  Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản địa chất, trong đó các công viên địa chất tại Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của địa phương và của Việt Nam trong cơ chế hợp tác đa phương.  

 • Quảng Trị: Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, văn nghệ đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số

  Quảng Trị: Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, văn nghệ đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số

  (TG) - Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng trong việc định hướng, xây dựng chính sách bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

 • Bình Phước: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

  Bình Phước: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

  (TG) - Sau hơn 25 năm tái lập tỉnh, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được về xây dựng và phát triển văn hóa, con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sông Bé khóa VI, đồng thời thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng bộ tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ luôn xác định văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

 • Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Nhìn từ góc độ sai lệch chuẩn mực xã hội

  Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Nhìn từ góc độ sai lệch chuẩn mực xã hội

  (TG) - Tham nhũng là hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vì thế để phòng chống tham nhũng hiệu quả, trước hết cần hoàn thiện hệ chuẩn mực xã hội. 

 • Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Nhìn từ góc độ sai lệch chuẩn mực xã hội

  Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Nhìn từ góc độ sai lệch chuẩn mực xã hội

  (TG) - Tham nhũng là hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vì thế để phòng chống tham nhũng hiệu quả, trước hết cần hoàn thiện hệ chuẩn mực xã hội. 

 • Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay

  Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay

  Những biến đổi văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng những năm gần đây cho thấy, văn hóa là lĩnh vực hết sức nhạy cảm, sẽ cho thấy những “phản ứng” sớm trước các tác động, cho dù là tích cực hay tiêu cực. Môi trường văn hóa là môi trường hình thành đạo đức, nhân cách con người, hình thành các mối quan hệ, từ phạm vi gia đình đến nhà trường và ngoài xã hội. Do đó, xây tạo môi trường văn hóa lành mạnh là tạo điều kiện cho phát triển bền vững.

 • Phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

  Phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

  (TG) - Nhờ có đội ngũ lý luận và phê bình, các tác phẩm của văn nghệ sỹ sẽ được hoàn thiện hơn, tạo sự khác biệt đáng kể và góp phần tăng cường ảnh hưởng của văn học, nghệ thuật ở Việt Nam. Việc xây dựng và phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ lý luận, phê bình, góp phần xây dựng nền văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, dân chủ và nhân văn là hết sức cần thiết.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất