• Hội nghị trực tuyến về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2023

  Hội nghị trực tuyến về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2023

  (TG) - Ngày 13/02, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2023 của ngành.

 • Đơn giản hóa thủ tục BHXH, BHYT tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

  Đơn giản hóa thủ tục BHXH, BHYT tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

  Đơn giản hóa quy định và cắt giảm chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp là mục tiêu của Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và cũng là mục tiêu dự án LinkSME (Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa) của USAID tài trợ cho Việt Nam.  

 • Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách và phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam “Dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học”

  Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách và phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam “Dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học”

  (TG) - Đảng ta luôn nhất quán, kiên định chủ trương, đường lối về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; không ngừng bổ sung, phát triển, ngày càng hoàn thiện, sâu sắc hơn, góp phần quan trọng trong mọi thắng lợi của cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng thành chính sách, pháp luật giàu tính thực tiễn, có tầm nhìn xa, phá vỡ rào cản, kích thích năng lực sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, năng lực cạnh tranh, tạo động lực to lớn cho sự phát triển của văn hóa.

 • Bộ Văn hóa công bố Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

  Bộ Văn hóa công bố Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

  Đề án yêu cầu việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải xác định rõ chủ đề, nội dung tuyên truyền mang tính giáo dục cao, hướng tới nhiều đối tượng, có sức lan tỏa sâu rộng, tiết kiệm, thiết thực...

 • Phát triển công nghiệp văn hóa trước yêu cầu của thời đại

  Phát triển công nghiệp văn hóa trước yêu cầu của thời đại

  Các sản phẩm, dịch vụ của công nghiệp văn hóa không chỉ giúp khẳng định thương hiệu quốc gia mà còn đóng góp doanh thu không nhỏ vào ngân sách nhà nước. Việt Nam đã hình thành một số thị trường sản phẩm và dịch vụ văn hóa, tuy nhiên, sức cạnh tranh của sản phẩm không cao, chưa có các sản phẩm văn hóa đại chúng có sức thu hút trên toàn cầu. Tăng tính cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp văn hóa là cần thiết, nhưng song song với đó là cần nâng cao vai trò quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng để thị trường này phát triển đúng hướng.

 • Công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

  Công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

  Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 69/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư.”

 • Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm phát tặng miễn phí sau vụ ngộ độc do ăn chè đậu trắng

  Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm phát tặng miễn phí sau vụ ngộ độc do ăn chè đậu trắng

  Liên quan đến vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn chè đậu trắng xảy ra tại xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, chiều 8/2, ông Phan Vân Điền Phương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang cho biết: Ban Chỉ đạo đã có văn bản gửi các Sở Y tế, Sở Công Thương; Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm các huyện trên địa bàn tỉnh An Giang yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ thực phẩm được tặng miễn phí.  

 • Ngày thơ Việt Nam 2023 tại Hà Nội - Trọn đêm Nguyên tiêu cho thi ca

  Ngày thơ Việt Nam 2023 tại Hà Nội - Trọn đêm Nguyên tiêu cho thi ca

  Trở lại sau 3 năm ảnh hưởng vì đại dịch, Ngày thơ Việt Nam năm nay mang đến sân khấu hoành tráng cùng 21 tác phẩm thơ tiêu biểu của thi ca Việt, để lại ấn tượng, cảm nhận sâu sắc trong lòng khán giả.

 • Vì một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

  Vì một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

  (TG) - Việc nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng, coi đó vừa như một mục tiêu chiến lược, vừa như một giải pháp chủ đạo, cốt yếu để thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 • “Gạn đục, khơi trong” mùa lễ hội

  “Gạn đục, khơi trong” mùa lễ hội

  Đã nhiều năm nay, mỗi mùa lễ hội luôn bắt đầu với đan xen niềm vui lẫn băn khoăn. Lễ hội là thời điểm những giá trị văn hóa dân tộc được sống dậy mạnh mẽ. Nhưng đi kèm với đó, là tình trạng biến tướng, thương mại hóa, lạm dụng lễ hội để trục lợi; vấn nạn “buôn thần, bán thánh”, mê tín, dị đoan… làm mai một giá trị truyền thống, mất đi vẻ đẹp lễ hội. Để lễ hội thích ứng với cuộc sống hôm nay, cần một quá trình “gạn đục, khơi trong”.

 • Kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật xuất bản

  Kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật xuất bản

  (TG) - Qua thực tiễn hơn 10 năm thi hành, các quy định của Luật Xuất bản năm 2012 đã từng bước đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản phát triển, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, nâng cao nhu cầu đọc của nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, Luật Xuất bản cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập; chưa điều chỉnh được nhiều vấn đề mới và không phù hợp với xu thế phát triển của ngành Xuất bản. 

 • Truyền thông chính sách phải hướng đến người dân

  Truyền thông chính sách phải hướng đến người dân

  (TG) - Trong những năm qua, truyền thông chính sách ở nước ta đã góp phần quan trọng vào mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần to lớn vào công tác xây dựng Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thông tin về những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, để làm cho người dân hiểu được những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, công tác truyền thông chính sách cần được coi trọng và đặt đúng tầm nhiệm vụ.

 • Cần có chiến lược để sách nói phát triển

  Cần có chiến lược để sách nói phát triển

  Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản giúp tạo ra sự đa dạng các sản phẩm, đồng thời tạo ra một thị trường xuất bản mới.  

 • Những giá trị mang tầm thời đại của Đề cương văn hóa Việt Nam

  Những giá trị mang tầm thời đại của Đề cương văn hóa Việt Nam

  (TG) - Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng, kháng chiến, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam. Với tính chất là một bản “đề cương” ngắn gọn, ra đời trong bối cảnh đặc biệt của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trải qua 80 năm nhưng những tư tưởng, quan điểm thể hiện trong Đề cương vẫn vẹn nguyên giá trị và tính thời sự sâu sắc.

 • Kết nối, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa

  Kết nối, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa

  Đóng vai trò quyết định cho phát triển văn hóa không chỉ cần đến gia tăng nguồn lực, mà còn phải đổi mới cách sử dụng nguồn lực. Trong điều kiện hiện nay, nguồn lực cho phát triển văn hóa cần phải được gia tăng quy mô đầu tư gắn với phân bổ, sử dụng hiệu quả, tăng cường tính kết nối  giữa nguồn lực nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất