• Hoàn thiện chính sách văn hóa nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

  Hoàn thiện chính sách văn hóa nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

  (TG) - Hoàn thiện chính sách văn hóa cần hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Tăng cường giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng xã hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên...

 • Xây dựng môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh

  Xây dựng môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh

  Mỗi năm trên cả nước diễn ra hàng nghìn lễ hội. Việc xây dựng một môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh, văn minh là hết sức cần thiết giúp người dân tiếp thu, gìn giữ và phát huy những giá trị đẹp của truyền thống dân tộc, từ đó nâng cao chất lượng môi trường văn hóa xã hội nói chung.

 • Xác định tầm nhìn, chính sách cho giai đoạn phát triển mới của văn học, nghệ thuật

  Xác định tầm nhìn, chính sách cho giai đoạn phát triển mới của văn học, nghệ thuật

  (TG) - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị tập trung xây dựng và triển khai Kế hoạch tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Trọng tâm là tổng kết, đánh giá sâu sắc, kỹ lưỡng thành tựu, xu hướng; xác định tầm nhìn, tâm thế và chính sách, nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.

 • BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

  BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

  (TG) - Ngày 11/01/2023, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại điểm cầu BHXH Việt Nam và 63 điểm cầu BHXH các tỉnh, thành phố, cùng 629 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

 • Ba nhóm lừa đảo chính trên không gian mạng Việt Nam

  Ba nhóm lừa đảo chính trên không gian mạng Việt Nam

  Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa điểm ra 3 nhóm lừa đảo chính với 16 hình thức lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng Việt Nam, qua đó giúp người dùng nhận biết để phòng tránh.

 • Các phương tiện truyền thông xã hội và những thách thức đối với an ninh tư tưởng ở nước ta hiện nay

  Các phương tiện truyền thông xã hội và những thách thức đối với an ninh tư tưởng ở nước ta hiện nay

  Sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện truyền thông xã hội đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội và đang đặt ra những thách thức to lớn đối với vấn đề an ninh quốc gia, trong đó có an ninh tư tưởng ở nước ta.

 • Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng

  Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số diễn ra đồng bộ trên mọi lĩnh vực và mang lại nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

 • Khai mạc triển lãm “Khát vọng hòa bình”

  Khai mạc triển lãm “Khát vọng hòa bình”

  Ngày 9/1, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), triển lãm “Khát vọng hòa bình” và tọa đàm “Vì một nền hòa bình” được tổ chức nhân dịp hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023) và 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2023).

 • “Ứng dụng Bình Dương số” phục vụ người dân và doanh nghiệp

  “Ứng dụng Bình Dương số” phục vụ người dân và doanh nghiệp

  (TG) - Vừa qua, tại Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố nền tảng số “Ứng dụng Bình Dương số” phục vụ người dân và doanh nghiệp. Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến 91 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 • Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao của người khuyết tật

  Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao của người khuyết tật

  (TG) - Trong thời gian qua, thể thao người khuyết tật đã đóng góp không nhỏ vào bảng vàng thành tích của thể thao Việt Nam. Rất nhiều gương mặt vận động viên người khuyết tật đã được vinh danh trên các đấu trường thể thao khu vực và quốc tế. Việc luyện tập thể thao ngoài ý nghĩa rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe còn là cơ hội để người khuyết tật cống hiến tài năng cho thể thao nước nhà, có thêm tự tin, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. 

 • Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là giá trị cốt lõi

  Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là giá trị cốt lõi

  Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hoá và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, Đảng ta xác định là: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.   

 • Triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh

  (TG) - Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025; quá trình triển khai thực hiện cẩn trọng, có lộ trình cụ thể; lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí để tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế.

 • Tôn vinh các tấm gương điển hình vì văn hoá giao thông

  Tôn vinh các tấm gương điển hình vì văn hoá giao thông

  (TG) - Tối 29/12/2022, tại Nhà hát VOV 58 Quán Sứ, Hà Nội đã diễn ra lễ trao trao giải “Vô lăng vàng” năm 2022. Đây là năm thứ 10 Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, phối hợp cùng Báo Giao thông, các cơ quan liên quan và nhà tài trợ tổ chức giải "Vô lăng vàng" với chủ đề “Vô lăng vàng 2022 – Hành trình 10 năm”.

 • Phát huy vai trò đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia

  Phát huy vai trò đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia

  Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia luôn được xác định là vấn đề trọng yếu, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số bởi đây là một trong những khu vực giữ vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, hiện nay địa bàn các dân tộc thiểu số cư trú vẫn là vùng khó khăn nhất của cả nước, đòi hỏi cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, bảo đảm các dân tộc đều bình đẳng, được tôn trọng như nhau, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia.

 • Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  (TG) - Hệ giá trị con người và hệ giá trị Việt Nam là một trong những nội dung cốt lõi nhất của xây dựng phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay. Các hệ giá trị đó đều trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra các sản phẩm có giá trị và có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất