• Quyết tâm lớn của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ

  Quyết tâm lớn của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ

  (TG) - Ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị” (Quy định 96), thể hiện rõ những bước tiến mới trong việc đánh giá cán bộ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở nước ta đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

 • Thu hút có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài “thế hệ mới”

  Thu hút có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài “thế hệ mới”

  Sau 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về "Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”. Đến nay, việc triển khai Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính đã thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, để tiếp tục thu hút có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài “thế hệ mới” theo Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

 • Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

  Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

  Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có vai trò quản lý, điều hành, dẫn dắt đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động tại nơi mình phụ trách. Từ đây đòi hỏi vấn đề nêu gương của người đứng đầu phải luôn được đề cao. Tuy nhiên trên thực tế có lúc, có nơi vẫn còn tình trạng lơ là, buông lỏng, thiếu trách nhiệm của người đứng đầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập thể, tác động tiêu cực đến xã hội, làm mất niềm tin trong nhân dân.

 • Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới

  Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới

  Chính phủ đã có Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 • Xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại

  Xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại

  (TG) - Đó là một trong những quan điểm nêu trong Nghị quyết 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 31). Đây cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM với phương châm "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM".

 • An Giang triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN

  An Giang triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN

  (TG) - Sáng 16/2, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023. Đồng chí Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.  

 • Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân

  Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân

  Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

 • Đảng ta

  Đảng ta

  (TG) - Không có nơi nào trên thế giới này, có một cụm từ “ĐẢNG TA” được lưu luyến trong cửa miệng của đông đảo nhân dân dành cho Đảng cầm quyền. Theo các nhà nghiên cứu chính trị và lịch sử ở trong nước cũng như ở nước ngoài, hai từ đặc biệt ấy hàm chứa tâm trạng và tình cảm quý mến, biết ơn của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đã và đang lãnh đạo đất nước và xã hội Việt Nam gần một thế kỷ qua, kể từ ngày lập Đảng.

 • 93 mùa xuân, Đảng đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

  93 mùa xuân, Đảng đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

  (TG) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và hơn hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

 • Bốn trụ cột cần triển khai quyết liệt trong năm bản lề 2023

  Bốn trụ cột cần triển khai quyết liệt trong năm bản lề 2023

  (TG) - Năm 2023 là năm quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tập trung thực hiện triệt để những giải pháp mà Đại hội XIII và các Hội nghị Trung ương (khóa XIII) đã đặt ra cũng như thực hiện có kết quả.

 • Ngành Nội chính Đảng - 10 năm tái lập và phát triển

  Ngành Nội chính Đảng - 10 năm tái lập và phát triển

  Kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2023), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc có bài viết: “Ngành Nội chính Đảng - 10 năm tái lập và phát triển”. TCTG trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết. 

 • Tạo bước đột phá trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Tạo bước đột phá trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Thực tế khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, nhất là việc gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm, miễn nhiệm, từ chức theo quy định của Ðảng, Nhà nước, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Tín hiệu tích cực trong công tác cán bộ

  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Tín hiệu tích cực trong công tác cán bộ

  Việc Đảng tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ theo phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống" chính là hành động mạnh mẽ, tín hiệu tích cực trong công tác cán bộ của Đảng ta.

 • “Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” hiện thực hóa nghị quyết của Đảng

  “Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” hiện thực hóa nghị quyết của Đảng

  Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là định hướng hành động cho Chính phủ mà còn mang đến cho cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, nhân dân nhiều thông tin quan trọng, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước, đã đoàn kết, đoàn kết hơn nữa “Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” hiện thực hóa nghị quyết của Đảng

 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  (TG) - Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW (ngày 17/11/2022) về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Một trong những giải pháp được đưa ra để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời gian tới là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là một định hướng quan trọng, đúng đắn nhằm tháo gỡ một trong những điểm nghẽn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất