• Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội

  Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội

  (TG) - Cuộc cách mạng công nghệ thông tin phát triển bùng nổ; xu hướng cá nhân hoá thông tin ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội; các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt, bằng mọi hình thức, thủ đoạn. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác dư luận xã hội (DLXH) ) phải dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng DLXH để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

 • Đồng chí Võ Văn Kiệt với công tác xây dựng lực lượng và lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng trên địa bàn Sài Gòn - Gia Định

  Đồng chí Võ Văn Kiệt với công tác xây dựng lực lượng và lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng trên địa bàn Sài Gòn - Gia Định

  (TG) - Đồng chí Võ Văn Kiệt tên khai sinh là Phan Văn Hòa, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922, tại thôn Bình Phụng, làng Trung Lương, tổng Bình Trung, huyện Vĩnh Trị, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) trong một gia đình nông dân nghèo đông con. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ, từ một thanh niên yêu nước trở thành một người cộng sản ưu tú, người cán bộ có uy tín với Nhân dân.

 • Tuổi trẻ và những hoạt động yêu nước đầu tiên của đồng chí Võ Văn Kiệt

  Tuổi trẻ và những hoạt động yêu nước đầu tiên của đồng chí Võ Văn Kiệt

  (TG) - Đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người con ưu tú của đất nước và quê hương Vĩnh Long, nhà lãnh đạo tài năng, kiên trung, mẫu mực của Đảng và Nhà nước ta, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời của đồng chí Võ Văn Kiệt gắn liền với các trang sử vẻ vang của dân tộc ta trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. 

 • Mấy cảm nhận sâu sắc về Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với báo chí, tuyên truyền

  Mấy cảm nhận sâu sắc về Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với báo chí, tuyên truyền

  (TG) - Những câu chuyện sâu sắc về Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với báo chí, tuyên truyền được PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân ghi lại, như một nén tâm tâm nhang tưởng nhớ và thành kính tri ân đối với Ông.

 • Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong công cuộc đổi mới

  Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong công cuộc đổi mới

  (TG) - Đồng chí Võ Văn Kiệt, tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, sinh ngày 23/11/1922 trong một gia đình nông dân nghèo tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Xuất thân từ nông dân, chưa tròn 16 tuổi đã thoát ly gia đình, suốt mấy mươi năm đi làm cách mạng, với lòng yêu nước, thương dân, tư chất thông minh hiếm có, nhãn quan chính trị sắc sảo, tầm hiểu biết rộng, sâu sát thực tế, phong cách dám làm, dám chịu trách nhiệm… đã tạo nên tầm vóc, bản lĩnh, nhân cách Võ Văn Kiệt. Đồng chí là một trong những kiến trúc sư hàng đầu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

 • Triển khai quản lý phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam hiện nay

  Triển khai quản lý phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam hiện nay

  (TG) - Vấn đề quản lý phát triển xã hội đã trở thành một chủ đề được đặc biệt quan tâm trong Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và XIII, tuy nhiên ở góc độ nghiên cứu khoa học và can thiệp trong thực tiễn quản lý phát triển xã hội vẫn còn còn khá mới mẽ trong nhận thức, tư duy và hành động của không ít cán bộ và tổ chức trong hệ thống chính trị; cũng như trong toàn bộ hệ thống xã hội. 

 • Nâng cao nhận thức chính trị cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai

  Nâng cao nhận thức chính trị cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai

  (TG) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng. Chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và chính phủ nhất định thi hành được tốt”, thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tỉnh Đồng Nai đã phát huy tốt vai trò là những hạt nhân chính trị của Đảng trong các doanh nghiệp, các đảng viên đều phát huy được vai trò, vị trí tiên phong gương mẫu đi đầu các mặt công tác trong doanh nghiệp, một số đảng viên đã được bố trí vào công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp. 

 • Đảng lãnh đạo thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

  Đảng lãnh đạo thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

  (TG) - Phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để khơi dậy sức mạnh và nguồn lực của Nhân dân, là quá trình hiện thực hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  (TG) - Thực tiễn hơn 35 năm đổi mới đất nước cho thấy, Đảng ta đã không ngừng đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua đã khẳng định tính đúng đắn, sự sáng tạo về con đường đi lên CNXH ở nước ta.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga – Giá trị nhân văn vì sự nghiệp giải phóng con người

  Cách mạng Tháng Mười Nga – Giá trị nhân văn vì sự nghiệp giải phóng con người

  (TG) - Giải phóng con người khỏi mọi sự khổ đau, đem lại cho con người một cuộc sống tự do, hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của nhân loại và Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra, giành thắng lợi đã minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn đó. Những giá trị này sẽ mãi trường tồn cùng lịch sử nhân loại, mãi soi sáng con đường cách mạng vì sự nghiệp giải phóng con người của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

 • Kỹ năng chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền miệng

  Kỹ năng chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền miệng

  (TG) - Kỹ năng tuyên truyền miệng gồm: kỹ năng chuẩn bị và kỹ năng tiến hành hoạt động tuyên truyền miệng.

 • Bài học về xây dựng Đảng ở Việt Nam theo tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga

  Bài học về xây dựng Đảng ở Việt Nam theo tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga

  (TG) - Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại cho Việt Nam bài học hết sức có ý nghĩa về vấn đề xây dựng Đảng hiện nay - Đảng lãnh đạo và cầm quyền.

 • Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong Cách mạng Tháng Mười Nga

  Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong Cách mạng Tháng Mười Nga

  (TG) - Cách mạng Tháng Mười đã mở đầu cho một thời đại mới trong lịch sử loài người, xây dựng một chế độ nhà nước xưa nay chưa từng có. Cách mạng Tháng Mười Nga để lại cho sự nghiệp cách mạng vô sản toàn thế giới nhiều bài học quý báu, trong đó có bài học về sự kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản.

 • Phát triển hợp tác xã trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Phát triển hợp tác xã trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  (TG) - Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hợp tác xã (HTX) là một trong những mô hình ưu việt để tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn khi hội nhập quốc tế và tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX, để từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức KTTT, HTX.

 • Cách mạng Tháng Mười - Bài học đối với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế

  Cách mạng Tháng Mười - Bài học đối với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế

  (TG) - Cách mạng Tháng Mười, cả những thành công và hạn chế của nó, đã để lại nhiều bài học quý giá, khơi dậy bao nhiêu cảm xúc và trăn trở trong lương tri của nhân loại. Con đường đi lên CNXH do Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở vẫn là giải pháp đúng đắn và cần thiết cho cho nhân loại yêu chuộng hòa bình nói chung và Việt Nam nói riêng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất