• Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 nhanh nhạy, linh hoạt, vì nhân dân

  Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 nhanh nhạy, linh hoạt, vì nhân dân

  (TG) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và gần đây, trước những diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, công tác tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, nhanh nhạy, linh hoạt theo tinh thần an dân, vì nhân dân để tạo ra sự bình ổn, đoàn kết thống nhất, cùng chung tay góp sức khắc phục khó khăn vượt qua đại dịch.

 • Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp: Người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp: Người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam

  (TG) - Cách đây 110 năm, quê hương Quảng Bình với vị mặn mòi của biển cả, cái nắng chói chang của những cồn cát và truyền thống trung dũng, kiên cường của nhân dân nơi đây đã sinh ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng tài ba của Quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng, Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

 • Tác động của Quốc tế Cộng sản với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam

  Tác động của Quốc tế Cộng sản với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam

  (TG) - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những thắng lợi vĩ đại trong thế kỷ XX của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta chiến thắng là vì đã chọn đúng con đường giải phóng dân tộc - con đường cách mạng vô sản, phát huy được sức mạnh dân tộc và thời đại. Một trong những nhân tố thời đại ấy là sự tác động, chỉ đạo, giúp đỡ to lớn của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III).  

 • Phát triển thực sự vì con người - giá trị hiện thực của chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Phát triển thực sự vì con người - giá trị hiện thực của chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết đặc biệt với tựa đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Quá trình phát triển của đất nước đang là minh chứng sâu sắc quan điểm của Tổng Bí thư.

 • Võ Văn Tần - Nhà cách mạng, yêu nước tiêu biểu

  Võ Văn Tần - Nhà cách mạng, yêu nước tiêu biểu

  (TG) - Cả cuộc đời đồng chí Võ Văn Tần: “luôn phấn đấu không mệt mỏi vì nước, vì dân, luôn kiên định niềm tin son sắt vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, không ngừng trau dồi bản chất cách mạng của người cộng sản, phát huy hết trí tuệ sáng tạo, gắn bó máu thịt với nhân dân, tận trung với nước, với Đảng, thủy chung với đồng chí, đồng bào” (1). Đó là những đánh giá đúng với tầm vóc, công lao của đòn chí Võ Văn Tần, một nhà cách mạng thuộc lớp những người “mở đường” trong lịch sử đương đại Việt Nam, nhất là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

 • Thấm nhuần văn hóa dân vận để phát huy “Đảng lãnh đạo, dân làm chủ”

  Thấm nhuần văn hóa dân vận để phát huy “Đảng lãnh đạo, dân làm chủ”

  (TG) - Ở những khía cạnh nhất định, công tác tư tưởng - tuyên giáo có sự giao thoa với công tác dân vận. Vì thế, bàn về văn hóa dân vận cũng là góp phần bàn về công tác tư tưởng. Dưới góc nhìn cá nhân, soi chiếu vào tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, xin góp bàn một số vấn đề trên cơ sở “dân vi bản” trong truyền thống dân tộc và quan điểm “dân là gốc” “dân làm chủ” của Đảng.  

 • Đẩy nhanh khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam

  Đẩy nhanh khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam

  Năm 2021 - kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam  (10-8-1961 - 10-8-2021). Đây là dịp để chúng ta nhìn lại thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả của chất độc hóa học trong chiến tranh, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ nạn nhân chất độc da cam.

 • Đồng chí Lê Quang Đạo: Tấm gương thực hành dân chủ và lấy dân làm gốc

  Đồng chí Lê Quang Đạo: Tấm gương thực hành dân chủ và lấy dân làm gốc

  (TG) - Đồng chí Lê Quang Đạo nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ (1937-1999), đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần không ngừng đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vẻ vang cả trong thời chiến và thời bình, trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng vững mạnh. 

 • Dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam

  Dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam

  (TG) - Dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đại đa số nhân dân, gắn với quyền dân chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được pháp luật bảo đảm dưới sự lãnh đạo của Đảng; là hình thức thể hiện quyền tự do, bình đẳng của công dân, xác định nhân dân là chủ thể của quyền lực. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. 

 • Những nhận thức lý luận mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Những nhận thức lý luận mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được chuẩn bị công phu với nhiều điểm mới, điểm nhấn; trong đó, có những nhận thức lý luận mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Kỹ năng giới thiệu nghị quyết Đảng

  Kỹ năng giới thiệu nghị quyết Đảng

  (TG) - Các thao tác và kỹ năng tiến hành bài giới thiệu nghị quyết Đảng là công đoạn cơ bản và cuối cùng, quyết định sự thành công của bài tuyên truyền miệng. Gồm có 6 nhóm thao tác và kỹ năng: chuẩn bị, kiển soát sự hồi hộp, sử dụng ngôn ngữ, tạo lập sự chú ý, tái lập sự chú ý và kết thúc.  

 • Quan hệ nhà nước và thị trường trong nền kinh tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Quan hệ nhà nước và thị trường trong nền kinh tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  (TG) - Trên một khía cạnh nhất định, lịch sử phát triển nền kinh tế thị trường là lịch sử của quá trình giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường. Quan hệ giữa nhà nước và thị trường là quan hệ tương hỗ, tùy thuộc nhau, tuy nhiên việc giải quyết mối quan hệ này trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế có sự khác nhau và không giống nhau giữa các nền kinh tế thị trường.  

 • Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm về sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm về sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  (TG) - Với tỷ lệ 99,60% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu, ngày bầu cử 23/5/2021 đã thực sự trở thành Ngày hội lớn của toàn dân; Cuộc bầu cử đã thành công toàn diện về mọi mặt, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, an toàn và tiết kiệm; đồng thời đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về ý nghĩa và sự thành công của Cuộc bầu cử.

 • Quân đội “tinh, gọn, mạnh” vì hòa bình

  Quân đội “tinh, gọn, mạnh” vì hòa bình

  “Lo giữ nước từ khi chưa nguy” là bài học vô cùng quý báu của dân tộc ta được đúc kết qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

 • Công tác tuyên truyền trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Tây Bắc

  Công tác tuyên truyền trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Tây Bắc

  (TG) - Tây Bắc là vùng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước. Trong chính sách phát triển kinh tế vùng, thì chuyển dịch cơ cấu kinh tế được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, cùng với những giải pháp đồng bộ, cần đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất