• Nâng cao nhận thức chính trị cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai

  Nâng cao nhận thức chính trị cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai

  (TG) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng. Chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và chính phủ nhất định thi hành được tốt”, thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tỉnh Đồng Nai đã phát huy tốt vai trò là những hạt nhân chính trị của Đảng trong các doanh nghiệp, các đảng viên đều phát huy được vai trò, vị trí tiên phong gương mẫu đi đầu các mặt công tác trong doanh nghiệp, một số đảng viên đã được bố trí vào công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp. 

 • Đảng lãnh đạo thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

  Đảng lãnh đạo thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

  (TG) - Phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để khơi dậy sức mạnh và nguồn lực của Nhân dân, là quá trình hiện thực hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  (TG) - Thực tiễn hơn 35 năm đổi mới đất nước cho thấy, Đảng ta đã không ngừng đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua đã khẳng định tính đúng đắn, sự sáng tạo về con đường đi lên CNXH ở nước ta.

 • Cách mạng Tháng Mười Nga – Giá trị nhân văn vì sự nghiệp giải phóng con người

  Cách mạng Tháng Mười Nga – Giá trị nhân văn vì sự nghiệp giải phóng con người

  (TG) - Giải phóng con người khỏi mọi sự khổ đau, đem lại cho con người một cuộc sống tự do, hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của nhân loại và Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra, giành thắng lợi đã minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn đó. Những giá trị này sẽ mãi trường tồn cùng lịch sử nhân loại, mãi soi sáng con đường cách mạng vì sự nghiệp giải phóng con người của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

 • Kỹ năng chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền miệng

  Kỹ năng chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền miệng

  (TG) - Kỹ năng tuyên truyền miệng gồm: kỹ năng chuẩn bị và kỹ năng tiến hành hoạt động tuyên truyền miệng.

 • Bài học về xây dựng Đảng ở Việt Nam theo tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga

  Bài học về xây dựng Đảng ở Việt Nam theo tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga

  (TG) - Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại cho Việt Nam bài học hết sức có ý nghĩa về vấn đề xây dựng Đảng hiện nay - Đảng lãnh đạo và cầm quyền.

 • Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong Cách mạng Tháng Mười Nga

  Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong Cách mạng Tháng Mười Nga

  (TG) - Cách mạng Tháng Mười đã mở đầu cho một thời đại mới trong lịch sử loài người, xây dựng một chế độ nhà nước xưa nay chưa từng có. Cách mạng Tháng Mười Nga để lại cho sự nghiệp cách mạng vô sản toàn thế giới nhiều bài học quý báu, trong đó có bài học về sự kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản.

 • Phát triển hợp tác xã trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Phát triển hợp tác xã trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  (TG) - Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hợp tác xã (HTX) là một trong những mô hình ưu việt để tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn khi hội nhập quốc tế và tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX, để từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức KTTT, HTX.

 • Cách mạng Tháng Mười - Bài học đối với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế

  Cách mạng Tháng Mười - Bài học đối với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế

  (TG) - Cách mạng Tháng Mười, cả những thành công và hạn chế của nó, đã để lại nhiều bài học quý giá, khơi dậy bao nhiêu cảm xúc và trăn trở trong lương tri của nhân loại. Con đường đi lên CNXH do Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở vẫn là giải pháp đúng đắn và cần thiết cho cho nhân loại yêu chuộng hòa bình nói chung và Việt Nam nói riêng.

 • Đồng chí Võ Ngân - người chiến sĩ cộng sản tài năng và kiên trung

  Đồng chí Võ Ngân - người chiến sĩ cộng sản tài năng và kiên trung

  (TG) - Cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ đầu thành lập Đảng, đồng chí Võ Văn Ngân đã để lại tấm gương đạo đức sáng ngời của người cộng sản, nhà lãnh đạo tài năng, kiên trung, mẫu mực của dân tộc Việt Nam.

 • Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên hiện nay

  Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên hiện nay

  (TG) - Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên là một hoạt động có mục đích của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm truyền bá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; từ đó nâng cao nhận thức, xây dựng thái độ tích cực ở thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ của mình, góp phần bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới của Tổ quốc. 

 • Tác phẩm "Dân vận" và sự chỉ dẫn với công tác dân vận hiện nay

  Tác phẩm "Dân vận" và sự chỉ dẫn với công tác dân vận hiện nay

  (TG) - Cách đây 73 năm, ngày 15/10/1949, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận - một tác phẩm tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng quan điểm mang tầm chiến lược về vai trò của nhân dân, về vấn đề dân chủ, về vị trí, phương pháp, cách thức của công tác dân vận. Ngày 15/10 trở thành Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, đồng thời là "Ngày Dân vận” để cùng nhau học tập và thực hiện những chỉ dẫn sâu sắc, thiết thực của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

 • Thống nhất nhận thức về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay

  Thống nhất nhận thức về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay

  (TG) - Đảng ta là “Đảng khoa học và cách mạng”, “Đảng cầm quyền”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng là đạo đức, là văn minh”, người cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng; đạo đức cách mạng là “gốc” của người cách mạng, của người cán bộ, đảng viên. Người cũng chỉ rõ, đạo đức cách mạng là thay đi cái cũ, chế độ cũ xấu xa, xây nên cái mới, chế độ mới tốt đẹp hơn, phù hợp hơn, vì thế cán bộ, đảng viên càng cần phải có đạo đức cách mạng.

 • Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của cấp ủy cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk

  Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của cấp ủy cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk

  (TG)- Nhiều vấn đề mới, phức tạp đặt ra, đòi hỏi cấp ủy, hệ thống chính trị cơ sở nói chung và đội ngũ làm công tác tuyên giáo cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng ở Đắk Lắk phải không ngừng tìm tòi, đổi mới phương thức lãnh đạo, nội dung, trang bị và hỗ trợ điều kiện hoạt động để kịp thời thích ứng với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

 • Nắm chắc pháp luật, kiểm soát quyền lực để cầm quyền - khâu mấu chốt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

  Nắm chắc pháp luật, kiểm soát quyền lực để cầm quyền - khâu mấu chốt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

  Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Đảng, Nhà nước, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay là yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng. Muốn vậy, cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất