• Định hướng công tác lý luận của Đảng trong thời gian tới

  Định hướng công tác lý luận của Đảng trong thời gian tới

  (TG) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác lý luận là nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu lý luận; từ đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác nghiên cứu lý luận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 • Bài 3: Trọng trách phát triển tư tưởng, lý luận của Việt Nam hiện nay

  Bài 3: Trọng trách phát triển tư tưởng, lý luận của Việt Nam hiện nay

  (TG) - Thách thức đối với sự phát triển và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, bắt đầu từ công tác tư tưởng, lý luận.  

 • Cách mạng Tháng Tám vĩ đại mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam

  Cách mạng Tháng Tám vĩ đại mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam

  (TG) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, là sự kiện mang tầm vóc thời đại, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đó là đưa đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám chính là cội nguồn mang lại những thành quả nổi bật, cốt lõi có giá trị xuyên suốt, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

 • Bài 2: Chủ nghĩa xã hội muốn phát triển phải đổi mới, phải cải cách, phải biết tự bảo vệ nó

  Bài 2: Chủ nghĩa xã hội muốn phát triển phải đổi mới, phải cải cách, phải biết tự bảo vệ nó

  (TG) - Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam đang đối mặt với không ít nguy cơ, thách thức mới và cả những gì chúng ta từng đối mặt ở mức độ nguy hiểm hơn và trong bối cảnh rất khác. Và, điều quan trọng nhất, kẻ thù của chủ nghĩa xã hội mang nhiều bộ mặt mới, rất khó phân định rạch ròi với những thủ đoạn hung bạo hơn, trắng trợn hơn và mức độ thâm hiểm và xảo trá lại ở một đẳng cấp mới.

 • Bài 1: Sứ mệnh và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Thách thức từ cuộc đấu tranh và phát triển tư tưởng, lý luận hiện nay

  Bài 1: Sứ mệnh và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Thách thức từ cuộc đấu tranh và phát triển tư tưởng, lý luận hiện nay

  (TG) - Bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của GS. TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy hàng loạt vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách được đặt ra mang tầm chiến lược đòi hỏi kiến giải: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao chủ nghĩa xã hội? Xây dựng con đường lên chủ nghĩa xã hội ra sao? Đi tới chủ nghĩa xã hội như thế nào?, v.v.  

 • Nhân cách văn hóa lớn của người “Anh Cả” Quân đội Nhân dân Việt Nam

  Nhân cách văn hóa lớn của người “Anh Cả” Quân đội Nhân dân Việt Nam

  (TG) - Nhắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp đồng nghĩa với việc nhắc tới vị tướng tài ba, lỗi lạc, lừng danh trên thế giới. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong tên tuổi lừng danh ấy chính là ở nhân cách văn hóa lớn với “Văn võ song toàn”, một sự hội tụ hiếm có trong lịch sử.

 • Những đóng góp của đồng chí Hồ Tùng Mậu trên các cương vị ở Liên khu IV và Thanh tra Chính phủ (1945-1951)

  Những đóng góp của đồng chí Hồ Tùng Mậu trên các cương vị ở Liên khu IV và Thanh tra Chính phủ (1945-1951)

  (TG) - Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhìn lại lịch sử thấy rõ đồng chí Hồ Tùng Mậu thực sự là một người cộng sản trung kiên, tấm gương đạo đức trong sáng, phong cách bình dị, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hoạt động và cống hiến của đồng chí trong Liên khu IV cũng như Ban Thanh tra Chính phủ không chỉ góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp mà còn để lại bài học kinh nghiệm, giá trị sâu sắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 • Quân đoàn chủ lực - Tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  Quân đoàn chủ lực - Tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  Việc tham mưu, chỉ đạo xây dựng các quân đoàn chủ lực ở giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những quyết sách đúng đắn, sáng tạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.  

 • Nhà báo chính luận Võ Nguyên Giáp: Ngòi bút chiến đấu

  Nhà báo chính luận Võ Nguyên Giáp: Ngòi bút chiến đấu

  (TG) - Thời đại Hồ Chí Minh đã sản sinh ra nhiều nhà báo lớn, trong đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, nhà quân sự thiên tài - là nhà báo chính luận xuất sắc. Những tác phẩm báo chí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang nhịp đập của thời đại, không chỉ gắn với sự nghiệp đấu tranh cách mạng giai đoạn trước năm 1945 mà còn tiếp tục mở rộng trong các giai đoạn lịch sử sau này.   

 • Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp với công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám

  Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp với công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám

  (TG) - Giữ trọng trách Bộ trưởng trong một thời gian không dài (từ ngày 28/8/1945 đến ngày 02/3/1946), trong bối cảnh tình thế đất nước nguy nan và bộn bề công việc cấp thiết cần giải quyết, đồng chí Võ Nguyên Giáp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặt nền móng cho việc xây dựng ngành Tổ chức nhà nước, giải quyết các vấn đề nội trị, gìn giữ an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu của một nhà nước non trẻ lúc bấy giờ.

 • Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 nhanh nhạy, linh hoạt, vì nhân dân

  Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 nhanh nhạy, linh hoạt, vì nhân dân

  (TG) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và gần đây, trước những diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, công tác tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, nhanh nhạy, linh hoạt theo tinh thần an dân, vì nhân dân để tạo ra sự bình ổn, đoàn kết thống nhất, cùng chung tay góp sức khắc phục khó khăn vượt qua đại dịch.

 • Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp: Người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp: Người tham gia xây dựng nền hành chính vì hạnh phúc của người dân Việt Nam

  (TG) - Cách đây 110 năm, quê hương Quảng Bình với vị mặn mòi của biển cả, cái nắng chói chang của những cồn cát và truyền thống trung dũng, kiên cường của nhân dân nơi đây đã sinh ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng tài ba của Quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng, Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

 • Tác động của Quốc tế Cộng sản với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam

  Tác động của Quốc tế Cộng sản với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam

  (TG) - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những thắng lợi vĩ đại trong thế kỷ XX của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta chiến thắng là vì đã chọn đúng con đường giải phóng dân tộc - con đường cách mạng vô sản, phát huy được sức mạnh dân tộc và thời đại. Một trong những nhân tố thời đại ấy là sự tác động, chỉ đạo, giúp đỡ to lớn của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III).  

 • Phát triển thực sự vì con người - giá trị hiện thực của chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Phát triển thực sự vì con người - giá trị hiện thực của chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết đặc biệt với tựa đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Quá trình phát triển của đất nước đang là minh chứng sâu sắc quan điểm của Tổng Bí thư.

 • Võ Văn Tần - Nhà cách mạng, yêu nước tiêu biểu

  Võ Văn Tần - Nhà cách mạng, yêu nước tiêu biểu

  (TG) - Cả cuộc đời đồng chí Võ Văn Tần: “luôn phấn đấu không mệt mỏi vì nước, vì dân, luôn kiên định niềm tin son sắt vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, không ngừng trau dồi bản chất cách mạng của người cộng sản, phát huy hết trí tuệ sáng tạo, gắn bó máu thịt với nhân dân, tận trung với nước, với Đảng, thủy chung với đồng chí, đồng bào” (1). Đó là những đánh giá đúng với tầm vóc, công lao của đòn chí Võ Văn Tần, một nhà cách mạng thuộc lớp những người “mở đường” trong lịch sử đương đại Việt Nam, nhất là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất