Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên...

Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản

Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản

(TG) - Chiều 8/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí...

Những chuyển biến trong công tác  dạy nghề cho lao động nông thôn Bắc Kạn

Những chuyển biến trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn Bắc Kạn

(TG) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” (Chỉ thị số 19-CT/TW), nhận thức của cấp ủy, chính quyền...

Coi trọng tuyên truyền người tốt, việc tốt - sứ mệnh văn hóa của báo chí

Coi trọng tuyên truyền người tốt, việc tốt - sứ mệnh văn hóa của báo chí

(TG) - Việc coi trọng tuyên truyền đề tài người tốt, việc tốt là thiết thực góp phần hiện thực hóa một trong những tiêu chí của cơ quan báo chí văn hóa là: “Đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo...

Phòng ngừa “bệnh” nói, viết sáo rỗng

Phòng ngừa “bệnh” nói, viết sáo rỗng

(TG) - “Bệnh” sáo rỗng bắt nguồn sâu xa từ thói phô trương, ưa hình thức, sính dùng từ ngữ to tát, mỹ miều để muốn chứng tỏ bản thân là người hiểu biết, am hiểu thời cuộc, kịp thời nắm bắt xu hướng (trending) xã hội, nhưng thực ra nó...