Quy định số 132-QĐ/TW - Bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định số 132-QĐ/TW - Bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(TG) - Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định 132) không chỉ là một bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, mà còn được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, ủng...

Muôn mặt... tổng kết!

Muôn mặt... tổng kết!

(TG) - Đa dạng, phong phú về cảm xúc, với nhiều cung bậc phản ánh chất lượng – đó là tất cả những gì có thể nói về cuộc họp tổng kết cuối năm. Một buổi họp mà ở đó, hỉ, nộ, ái, ố đều có thể xảy ra. Lạm...